Zobrazení trasy naučné stezky na mapovém portálu mapy.cz »zde«

1. Plán stezky

2. Zaniklé vesnice Hol a Lhota

3. Zaniklá vesnice Žák

4. Pověst o zvonech ze Žáku

5. Historie Klánovického lesa

6. Flóra a fauna v Klánovickém lese

7. Z historie Klánovic

8. Václav Klán - zakladatel Klánovic

9. Zaniklá vesnice Slavětice

10. Golf Klánovice

11. Historie Újezda nad Lesy

12. Historie města Úvaly

13. Historie obce Jirny

14. Historie obce Šestajovice

15. Dětské sportoviště

16. Ochrana přírody Klánovického lesa

17. Klánovické lázně

Naučná stezka začíná a končí u zastávky ČD Praha Klánovice. Trasa stezky vede převážně po stávajících turistických značkách. Nejprve po červené turistické značce podél tratě kolem hájovny Štamberk až k místu zaniklé vesnice Žák. Zde je provedena odbočka k této osadě, kde je možné vidět středověkou a kameny roubenou studnu, zbytky základů stavení a zdí. Po návratu zpět k trati vede stezka dále po červené turistické značce až k její křižovatce se zelenou turistickou značkou s místním názvem Na dubině. Dále vede naučná stezka po zelené turistické značce na Cyrilov a kolem klánovického koupaliště k zastávce č. 7. Zde je provedena odbočka ze zelené turistické značky podél lesa k místu, kde je realizováno dětské sportoviště. Odtud vás odbočka zavede opět na zelenou značku, po ní ke škole a na Nové Dvory. Poslední část je vedena po modré turistické značce zpět k zastávce ČD Praha Klánovice. Celková délka trasy je 12,5 km. Naučnou stezku doporučujeme procházet v popsaném směru, protože je v tomto směru značena jednak směrovými tabulkami a hlavně jednosměrným značením obou odboček.

Při procházení naučnou stezkou Klánovickým lesem můžete využít k odpočinku i k zábavě její vybavení. Na všech zastávkách jsou umístěny lavičky, u vybraných odpadkové koše a na třech (č. 4, 5 a 9) celé sezení (dvě lavičky, stůl a odpadní koš). Na zastávkách 6 a 9 vaše děti naleznou houpačky. Za zastávkou č. 7 u asfaltové lesní silnice směrem k bývalému vojenskému objektu je postaveno celé lesní dětské sportoviště. Závěrem prosíme všechny místní občany i návštěvníky Klánovic, aby neničili a chránili značení a vybavení naučné stezky realizované za nemalých nákladů. Stezka vznikla v rámci činnosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Stopa Klánovice spolu s jejím dětským turistickým oddílem Stopa. O údržbu stezky se starají děti z oddílu Stopa a jejich vedoucí. Za nezištnou pomoc děkujeme klánovickému občanu panu Michalu Voráčkovi a Nadaci pro obnovu a rozvoj, kteří uhradili převážnou část finančních nákladů spojených s vybudováním naučné stezky a s vydáním obou publikací popisujících naučnou stezku. Dále se na realizaci naučné stezky Klánovickým lesem a na druhém vydání brožury finančně podílel Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo životního prostředí a Místní úřad Praha Klánovice.