Zobrazení trasy naučné stezky na mapovém portálu mapy.cz »zde«

Naučná stezka začíná a končí u zastávky ČD Praha Klánovice. Trasa stezky vede převážně po stávajících turistických značkách. Nejprve po červené turistické značce podél tratě kolem hájovny Štamberk až k místu zaniklé vesnice Žák. Zde je provedena odbočka k této osadě, kde je možné vidět středověkou a kameny roubenou studnu, zbytky základů stavení a zdí. Po návratu zpět k trati vede stezka dále po červené turistické značce až k její křižovatce se zelenou turistickou značkou s místním názvem Na dubině. Dále vede naučná stezka po zelené turistické značce na Cyrilov a kolem klánovického koupaliště k zastávce č. 7. Zde je provedena odbočka ze zelené turistické značky podél lesa k místu, kde je realizováno dětské sportoviště. Odtud vás odbočka zavede opět na zelenou značku, po ní ke škole a na Nové Dvory. Poslední část je vedena po modré turistické značce zpět k zastávce ČD Praha Klánovice. Celková délka trasy je 12,5 km. Naučnou stezku doporučujeme procházet v popsaném směru, protože je v tomto směru značena jednak směrovými tabulkami a hlavně jednosměrným značením obou odboček.

Při procházení naučnou stezkou Klánovickým lesem můžete využít k odpočinku i k zábavě její vybavení. Na všech zastávkách jsou umístěny lavičky, u vybraných odpadkové koše a na třech (č. 4, 5 a 9) celé sezení (dvě lavičky, stůl a odpadní koš). Na zastávkách 6 a 9 vaše děti naleznou houpačky. Za zastávkou č. 7 u asfaltové lesní silnice směrem k bývalému vojenskému objektu je postaveno celé lesní dětské sportoviště. Závěrem prosíme všechny místní občany i návštěvníky Klánovic, aby neničili a chránili značení a vybavení naučné stezky realizované za nemalých nákladů. Stezka vznikla v rámci činnosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Stopa Klánovice spolu s jejím dětským turistickým oddílem Stopa. O údržbu stezky se starají děti z oddílu Stopa a jejich vedoucí. Za nezištnou pomoc děkujeme klánovickému občanu panu Michalu Voráčkovi a Nadaci pro obnovu a rozvoj, kteří uhradili převážnou část finančních nákladů spojených s vybudováním naučné stezky a s vydáním obou publikací popisujících naučnou stezku. Dále se na realizaci naučné stezky Klánovickým lesem a na druhém vydání brožury finančně podílel Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo životního prostředí a Místní úřad Praha Klánovice.